aktivni element


aktivni element
active element
* * *
• active element

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ùgljīk — m 〈G ugljíka〉 kem. element (simbol C, atomski broj 6), sastavni dio svih organskih spojeva, bitan sastojak biljnog i životinjskog svijeta; u prirodi se javlja kao grafit, kao dijamant i kao niz tvari izgrađenih od velikih kuglastih molekula od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ugljik — ùgljīk m <G ugljíka> DEFINICIJA kem. element (simbol C, atomski broj 6), sastavni dio svih organskih spojeva, bitan sastojak biljnog i životinjskog svijeta; u prirodi se javlja kao grafit, kao dijamant i kao niz tvari izgrađenih od velikih… …   Hrvatski jezični portal